Recepció de projectes (DAC) – CCCB

Introducció

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) és un espai obert a col·lectius d’artistes, creadors i programadors independents, com també a diverses entitats amb les quals hem anat creant vincles al llarg dels anys. Gràcies a tots ells, podem garantir una programació multidisciplinària i de qualitat que impulsa la cultura contemporània.

Juntament amb la resta de departaments del centre –Exposicions, Centre de Documentació, CCCBLab i Audiovisuals–, el departament d’activitats culturals (DAC) catalitza una gran part d’aquestes inquietuds i experiències. Us convidem a visionar la darrera memòria del CCCB . Res us serà més clarificador per entendre el marcat perfil multidisciplinari que ens ha caracteritzat fins ara i que, sens menyscapte d’obrir nous camins, demanem a les futures programacions del DAC.

Recepció

La recepció de projectes per part del DAC és oberta a tothom que de forma individual o col•lectiva tingui una proposta inèdita o singular a l’entorn de la creació artística i cultural contemporània susceptible de ser acollida pel CCCB. A aquest efecte, la bústia de recepció de projectes del DAC romandrà oberta durant tot l’any (projectesdac@cccb.org).

Per afavorir la dinàmica del procés no s’acceptarà més d’una proposta per persona o col•lectiu per any, ni enviaments per correu ordinari o missatger (llevat que es tracti d’un suport informàtic o audiovisual imprescindible per a la valoració del projecte).

Quedaran excloses les iniciatives que persegueixin una finalitat promocional personal, els projectes que comportin una formalització expositiva, així com aquells que no compleixin els requisits descrits en aquest protocol.

La participació en aquest procés implica l’acceptació dels requisits i criteris establerts, el reconeixement implícit de l’autoria del projecte presentat i l’absència de cap reclamació en curs per part de tercers sobre aquesta.

http://www.cccb.org/ca/bustia_projectes 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s